Perisos Gemeente se dienstye gedurende die feestyd - Christian Events
Share on Facebook

Perisos Gemeente se dienstye gedurende die feestyd

19th January 2020 (Sunday)


Vanaf Sondag 8 Desember 2019 tot en met Sondag 12 Januarie 2020 is daar slegs 'n Oggenddienste om 9:30 in die Merryvale Skool. Geen Aanddienste.
Op Sondag 19 Januarie begin die Kinderbediening weer asook die Aanddienste om 17:30.
[ Email me  ~   More about Perisos  ~  Map ] 

Website: http://www.perisos.co.za
Category: Church Services
[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]