PE Church Net
Christian Calendar - Details of Event

Yolande Smith - CD Vrystelling

3rd September 2017 (Sunday)


Yolande Smith CD vrystelling "Mercy and Grace" op Sondag 3 September 2017 om 9:00 by die Volle Evangelie Kerk PE Noord, Suttonweg, Sidwell. Brink Botha en sy groep sal ook deel wees van die verrigtinge. Daar sal ook verversings verkoop word na die diens. Almal welkom. Nooi u vriende saam vir 'n geseende oggend.
 ~   More about P.E. North Full Gospel Church  ~  Map ] 

Website: http://www.penoordvek.co.za
[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]