PE Church Net
Christian Calendar - Details of Event

Reformasie 500

28th October 2017 (Saturday) - 29th October (Sunday)


Kom herdenk die Hervorming saam in die Gereformeerde Kerk Port Elizabeth op 29 Oktober 2017 om 09:30 in die kerkgebou, h/v Brunswick- en Southeystaat.
Die prediker is professor Francois Muller van die Teologiese Skool Potchefstroom. Hy doseer kerk- en Dogmageskiedenis.
Hy gaan die Sondagmiddag vanaf 14:30 - 17:00 in groepsverband voorgaan rondom aktuele vrae van ons tyd.
Saterdagaand 28 Oktober 2017 om 19:00 word die film Luther vertoon.
Almal is hartlik welkom !

[ More about Gereformeerde Kerk Port Elizabeth  ~  Map ] 
[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]