Pastoor Willie Botha by die VEK PE Noord - Christian Events
Share on Facebook

Pastoor Willie Botha by die VEK PE Noord

24th June 2018 (Sunday)


Pastoor Willie Botha tree op by die Volle Evangelie Kerk PE Noord, Suttonweg, Sidwell op Sondagaand 24 Junie 2018 om 18:00. Daar sal slegs 'n offergawe opgeneem word. Almal is welkom. Kom geniet 'n geseende aand saam. Daar sal ook pannekoek verkoop word.
Enige navrae is u welkom om die Kerkkantoor te skakel by 041 4531901/2
 ~   More about P.E. North Full Gospel Church  ~  Map ] 

Website: http://www.penoordvek.co.za
[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]