Dienste van Perisos in die Desember Vakansietyd - Christian Events
Share on Facebook

Dienste van Perisos in die Desember Vakansietyd

16th December 2018 (Sunday) - 6th January (Sunday)


Vanaf 16 Desember 2018 tot 06 Januarie 2019 sal al Perisos se oggenddienste (om 09h30 soggens) asook die Kersdiens (om 09h00) by Capellini, Kaapweg, Newtonpark gehou word. Almal word hartlik uitgenooi na ons byeenkomste. Vir Navrae skakel : 0829250106
[ Email me  ~   More about Perisos  ~  Map ] 

Website: http://www.perisos.co.za
Category: Church Services
[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]