PAY IT FORWARD CHRISTUSFEES - Despatch/Uitenhage/Kirkwood - Christian Events
Share on Facebook

PAY IT FORWARD CHRISTUSFEES - Despatch/Uitenhage/Kirkwood

20th May 2019 (Monday) - 26th May (Sunday)


Ons is baie opgewonde om u mee te deel dat 'n Pay it Forward Christusfees aangebied word vanaf 20 - 26 Mei 2019. Hierdie fees is saamgestel met die oogmerk om Jesus Christus weer die middelpunt van ons gemeenskap te maak en om terug te gee aan die gemeenskap van Despatch, Uitenhage en Kirkwood. Pay it Forward Christusfees, is 'n Interkerklik fees waar verskeie gemeentes hande vat. Hierdie week sal aangebied word deur welbekende Gospel sangers en spreekers, soos onder andere Danie Botha, Oom Karolus & Lente, Lizette Janse van Rensburg, Wanda Bam en Onbeskaamd. Daar sal uitreike gedoen word na laerskole, hoerskole en ouetehuise. Die naweek sluit ook in 'n damestee en 'n gospel aand.
[ Email me

Website: https://www.facebook.com/pg/payitforwardchristusfees
Category: Evangelism & Outreach EventsGeneral Events
[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]