Laerskool Verkenner : Christian Business Directory
Share on Facebook

Laerskool Verkenner

Laerskool
VERKENNER
 
   MISSIE

   Ons missie is om elke kind by Laerskool Verkenner ‘n wenner te maak.

   VISIE
  • Om die Laerskool Verkenner as opvoedingsinstansie met ‘n Christelike grondslag en Afrikaans as medium van onderrig uit te bou tot ‘n skool waarop almal met reg trots kan wees.
  • Om maksimale geestelike, akademiese, kulturele, fisiese, estetiese en beroepsontwikkeling aan elke leerder te bied sodat aan die verwagtinge van die onderwysowerheid, opvoeders en die ouergemeenskap voldoen sal word.
  • Om altyd ons leerders se belange voorop te stel en hul talente, gawes en vermoëns optimaal te ontwikkel.
  • Om doelgerig ons leerders voor te berei en te lei om as verantwoordelike burgers hul lewenstaak in hul gesin, kerk, gemeenskap, werkplek en vaderland te kan verrig.
  • Om as verlengstuk van die ouerhuis saam met die ouers ‘n navolgingswaardige voorbeeld te stel.
  • Om ons goeie beeld te beskerm, uit te bou en goeie verhoudinge met die gemeenskap te handhaaf.
AKADEMIE
Graad 0 tot Graad 7

KULTUUR
Koor

SPORT
Verkenner bied die volgende sport aan:
 •  Tennis
 
•  Krieket
 
•  Netbal
 
•  Rugby
 
•  Landloop
 
•  Atletiek

KONTAK
Tel:  041 360-1200
Faks:  041 360-8833
Epos:  verkenner@telkomsa.net


Gardeniastraat,
Linton Grange,
Port Elizabeth
       
Hier is elke kind 'n wenner in Verkenner