PE Church Net
Christian Business Directory : Plumber Chris

Plumber Chris

Plumber Chris
NOW ALSO CARPET & UPHOLSTERY CLEANING
Vinnige en vriendelike diens

Werk word deur Chris persoonlik gedoen

24 uur beskikbaar

Slegs kontant of
elektroniese oorbetalings
- geen tjeks of
  op rekening
Fast & friendly service

Work is done by Chris personally

Available 24/7

Cash and EFT
payments only
- no cheques
or accounts
 
Verstopte dreine / Blocked drains:  R400
(callout and labour included)

Geyser installasies /  Geyser installations:  R1500 (callout and labour included)

Loodgieter onderhoudswerk / Plumbing maintenance:
R300 call out fee
(also for after hours emergencies)

Carpet Cleaning:
R200 per room


Upholstery Cleaning:
R400
(eg 3 couches)Kontak my enige tyd by 078 5255228  |  Call me anytime on 078 5255228
43 Magdalena Street, Kamma Park, Port Elizabeth 

Email: cwolmarans@mtnloaded.co.za
or
maryke.wolmarans@za.ey.com