Prayer for the Elections on 8 May 2019

Prayer for the Elections on 8 May 2019

PRAYER FOR THE ELECTIONS ON 8 MAY 2019


Dear Church Leaders / Pastors 
 
Please assist us to promote this prayer by implementing all / or some of the suggestions below.  
NMB Church Leaders Network
Pastor Daan Botha:  Harvest Christian Church
Bishop Edward Daniels: Anglican Church of SA (Port Elizabeth Diocese)
Bishop Jacob Freemantle:  Methodist Church of SA (Grahamstown District)
Reverend Andile George:  Moderator Presbyterian Church (Central & Southern Cape)
Apostle Neville Goldman:  Ebenezer International
Bishop Mvusi Gwam:  Bishop Kingdom Embassy Ethiopian Episcopal Church
Reverend Howard Hans:  Chairperson Metro SACC
Dr Bukelwa Hans:  Provincial Vice President of the SACC
Pastor Mary-Rose Jacobs: Secretary NMB Religious Leaders Desk
Bishop Mlungiseleli Koliti:  Ethiopian Episcopal Church
Bishop Glenn Lyons:  Presiding Bishop of Reformed Evangelical Anglican Church of SA
Reverend Themba Mahuwa:  Branch Secretary SACC:  NMB Metro Branch
Reverend Danie Mouton:  Director Synod Eastern Cape DRC
Dr Dave Pedersen:  National Director Vineyard Churches SA
Pastor Russell Viljoen:  Chairperson NM Bay Church Leaders Group
Pastor Johannes Welskit: Regional Leader EC AFM
Bishop Vincent Zungu:  Catholic Diocese PEDownload as PDF

English:
God of compassion and hope
ruling above all earthly structures of governance:
guide the people of this nation now called to elect their leaders,
that the parties may present their manifestoes with honesty and clarity,
that the voters may cast their votes in safety and with confidence,
and that those responsible for the elections will work efficiently,
to ensure that the result will be accepted by all parties
and the new government supported as they seek to build one nation
in which all can exercise the gifts that they will offer and use for the greater good.
This we ask in the name of Jesus Christ.
Amen


isiXhosa:
Thixo onothando nolithemba.
Mlawuli ongaphezulu kweziphatha mandla zehlabathi, 
sicela ukuba ukhokele abantu besi sizwe ngexesha lokwenyulwa kwenkokheli zopolitiko.
Nceda wenze ukuba abo bahambisa amaxwebhu avela kumaqela oplitiko ohlukeneyo,bahambise amaxwebhu anyanisekileyo nacacileyo.
Kwanga abantu abazakuzibandakanya ekunyuleni ezi nkokheli benze njalo bekhuselekile bengenxhala.
Kananjalo sithandazela ukuba abo bantu banoxanduva lokuphatha umsebenzi wokwenyulwa, bawenze lo msebenzi kakuhle, uphumelele.
Sicela ukuba amaqela ezoplitiko abe nokwazi ukuzamkela iziphumo ezo, ukuze akwazi ukuxhasa urhulumente omtsha. Ngokwenza njalo ziyakuthi zivele iziqhamo zokuba wonke ubani axhasane kwiphulo lokwakha isizwe ngempumelelo.
Oku sikucela egameni lika Yesu KRESTU,
Amen.


Afrikaans:
God van medelye en hoop,
U wat oor alle aardse regeerders troon:
lei die burgers van Suid-Afrika wat eersdaags hul leiers verkies.
Ons bid:
dat die politieke partye hul planne eerlik en helder sal kommunikeer,
dat die kiesers hulle stemme veilig en met vertroue kan uitbring, en
dat diegene verantwoordelik vir die verkiesing effektief sal beplan en werk,
om te verseker die uitslag word deur alle partye aanvaar, en
die nuwe regering gesteun word terwyl hulle een nasie bou
waarin almal hulle gawes kan beoefen tot die gemeenskap se voordeel.
Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus.
Amen

Download as PDF