De Duin NG Kerk - Christian Events
Share on Facebook

De Duin NG Kerk

9th May 2021 (Sunday)


Hoek van LaRoche en Shaeferplein, Humewood (oorkant ou Boet Erasmus)
Leraar: Carel vd Merwe, Sel: 082 821 7600
e-pos: clvdm1@gmail.com
Skriba: Rina Bosch Tel: 041-585 4730
e-pos: ngdeduin@iafrica.com
Kantoorure: Maandae sal die kantoor gesluit wees. Oop Dinsdag - Vrydag 08:00 - 12:00
De Duin is weer oop!!! Eredienste by die kerk om 08:30 olv Carel vd Merwe.
Protokol is in plek. Word egter steeds uitgesaai. U kan luister op FB: ngkerk de duin - Port Elizabeth of op Kieskerk
Ons begin hierdie Sondag al saam met God stap ter inleiding vir Pinkster.
Hemelvaart is Donderdag die 13 Mei, waarna die Pinkster sal afskop 16-20 Mei.
Sondag 16 Mei is ons diens steeds 08:30, vanaf Maandag 17 Mei sal ons dienste
11:00 en 18:00 wees. Ons Tema vir Pinkster is "In pas met die Lewende God.
[ Email me  ~   More about De Duin P.E. NG Kerk  ~  Map ] 
Category: Church Services
[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]